Celoroční chytání aneb Sezóna u nás nikdy nekončí | Pro členy Klubu chytání za 100,- Kč na 24 hodin

Z důvodu zdravotní indispozice pořadatele závodu

                PRAMBOCARP GAME BOREK  

 je    2. kvalifikační kolo     Z  R  U  Š  E N  O    !!!!!!!

Veškeré týmy z první kvalifikace mohou automaticky postoupit do hlavního závodu,

ostatní místa budou doplněna dalšími přihlášenými týmy.“

 

2. kvalifikační kolo 19. - 21.6. 2015

 

Termín:

18. - 21. 6. 2015

Registrace:

18. 6. 2015 od 15 do 17 hodin

Losování lovného místa:

18. 6. 2015 v 17 hodin

Start a konec lovu:

19. 6. 2015 v 8 hodin - 21. 6. 2015 ve 12 hodin, ve 13 hodin vyhlášení závodu

Počet týmů:

16 týmů

Startovné:

5 000 Kč/tým

Úhrada startovného:

do 18. 4. 2015 na účet číslo: 2100672137/2010 nebo u správce na jezeru Borek u Staré Boleslavi

 

·         Pozor: Pokud nebude uhrazeno startovné registrovaným týmem v řádném termínu (2 měsíce před začátkem kvalifikace), bude na místo tohoto týmu přizván do závodů tým náhradní!!! 

·         Přihlášení do kvalifikace na emailu info@jezero-borek.cz a telefonním čísle: +420 603 540 799. Prvních 8 týmů v kvalifikaci postupuje automaticky do hlavního závodu, který proběhne 6. – 12. září 2015. Bližší informace o hlavním závodu naleznete na stránkách www.prambocarp.cz nebo www.jezero-borek.cz a také na Facebooku.

·         Pokud jeden nebo více týmů umístěných na 1. – 8. místě v kterémkoliv kvalifikačním kole odmítne účast v hlavním závodu, automaticky se posouvá pořadí na další tým/y v každém kvalifikačním kole. (příklad: v 1. kvalifikačním kole odmítne 2. a 4. tým účast v hlavním závodu, postupuje do hlavního závodu tým, který skončil na 9. a 10. místě v prvním kvalifikačním kole.)

 

Ceny a pravidla

 

Ceny:

1. místo:

  20 000 Kč*

2. místo:

  15 000 Kč*

3. místo:

  10 000 Kč*

Nejtěžší ryba závodu:

  3 000 Kč*

*Ceny jsou platné při přihlášení nejméně 15-ti týmů. V případě přihlášení menšího počtu týmů se bude výše cen odvíjet od počtu přihlášených týmů. Ceny neklesnou u 1.-3. místa pod cenu startovného. V případě, že nedojde k přihlášení min. 10-ti týmů, bude závod zrušen a startovné vráceno.

 

Pravidla lovu:

o    každý tým - lov na 2+2 pruty

o    používání komerčně vyráběné plněné podložky (minimálně 50x110 cm a podběráku s rameny min. 100 cm)

o    zakázáno používat pletené šňůry jako šokové návazce (možno nahradit šokovým silonem, flourocarbonem popř. olověnou šňůrou)

o    zakázáno zavážení člunem nebo zavážecí loďkou

o    lov pouze na odhoz

o    označeni místa pouze tyčovou bójkou!!

o    krmení pouze kobrou, prakem, člunem 2x denně v určenou hodinu, ostatní vnadící pomůcky, zakázány: vnadící košíček a raketa

o    v případě krmení z člunu nutné záchranné vesty

o    nástraha pouze boilie, pelety nebo uměle nástrahy, vnadit pouze peletami a boilie

o    dodržování fair-play

o    bodovaná ryba: kapr, amur od 5 kg

o    každé vážení ryby probíhá pod dohledem rozhodčího, který po namočení saku a umístění ryby do něj, rybu zváží a zapíše a poté je ryba zpět vpuštěna do vody

o    po rozlosování míst bude namočen sak a odvážen hlavním rozhodčím, případně pořadatelem závodů a tato váha se bude pokaždé odečítat od navážené hodnoty

o    změna pravidel vyhrazena

o    bližší pravidla lovu na jezeru Borek na: http://www.jezero-borek.cz/cz/rybarsky-rad

o    kontaktní osoba pro přihlášení na závody:   Stanislav Studecký, +420 603 540 799, info@jezero-borek.cz

o    Čtěte pozorně: Každý tým, který postoupí z kvalifikace do hlavního závodu a bude se ho chtít účastnit, musí uhradit alespoň 50% z celkové ceny startovného hlavního závodu do 14 dnů po skončení kvalifikace.

 

Startovní listina – 2. kvalifikační kolo

1.

     

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15

 

 

16

 

 

Náhradní  týmy :

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda startovní listiny:    (R) - potvrzená registrace

                                           (ZT) - závodní tým (po zaplacení startovného) 

Jezero Borek